Firma Phenix realizuje następujące projekty:

Nasze przedsiębiorstwo realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach działania 3.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, pt: 

„Zwiększenie sprzedaży na rynkach zagranicznych poprzez wprowadzenie nowego modelu biznesowego” 

Przedmiotem projektu jest udział w misjach zagranicznych oraz targach międzynarodowych firmy PHENIX Sp. z o. o.
Cel główny projektu to internacjonalizacja i wzrost wartości eksportu przedsiębiorstwa. 
Cele szczegółowe: – wdrożenie nowego modelu biznesowego – wejście na nowe rynki zagraniczne, dotychczas nie uwzględniane w strategii rozwoju firmy oraz zwiększenie wielkości sprzedaży na rynkach, gdzie firma jest już obecna. 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie mm-2.jpg

www.mapadotacji.gov.pl

Nasze przedsiębiorstwo realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

„Wprowadzenie do produkcji nowych modeli samochodowych fotelików dziecięcych w oparciu o własne wyniki prac B+R”

Przedmiotem projektu jest wdrożenie wyników prac badawczych nad nowym materiałem do zastosowania w produkcji samochodowego fotelika dziecięcego i w związku z tym zupełnie nową konstrukcję fotelika

www.mapadotacji.gov.pl

Nasze przedsiębiorstwo realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, pt: 

„Wprowadzenie do produkcji nowego modelu fotelika samochodowego i podstawki dla dzieci w oparciu o własne wyniki prac B+R” 

Przedmiotem projektu jest uruchomienie produkcji nowego modelu fotelika samochodowego dla dzieci i podstawki dla dzieci przy wykorzystaniu wyników prac badawczych. Projekt zakłada dywersyfikację produkcji przedsiębiorstwa Wnioskodawcy poprzez wprowadzenie do niej 2 nowych produktów o zupełnie nowej konstrukcji i lepszych właściwościach.

www.mapadotacji.gov.pl

Nasze przedsiębiorstwo realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, pt: 

„Stworzenie Działu B+R w Phenix sp. z o.o. do projektowania fotelików samochodowych i badania nowych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa” 

Celem projektu jest jest stworzenie nowoczesnego Działu Badawczo-rozwojowego w zakładzie Wnioskodawcy.
Zadaniem nowej jednostki będzie prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzących do powstania nowych, bezpieczniejszych fotelików samochodowych dla dzieci. Powstała jednostka umożliwi prowadzenie na bieżąco wielokrotnych prób fabrycznych, zarówno poszczególnych komponentów i materiałów, jak i prototypów produktów. Zwiększy i przyspieszy to ilość generowanych nowych rozwiązań i pozwoli na wdrożenie najlepszych i nich. Własny Dział B+R i personel badawczy pozwoli na komfortowe prowadzenie badań i rozwój produktu w sposób ciągły.


www.mapadotacji.gov.pl


Nasze przedsiębiorstwo realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, pt: 

„Rozwój centrum badawczo-rozwojowego fotelików samochodowych firmy Phenix” 

Celem projektu jest jest rozwój Działu Badawczo-rozwojowego w zakładzie Wnioskodawcy.
Zadaniem jednostki będzie prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzących do powstania nowych, bezpieczniejszych fotelików samochodowych dla dzieci. Dział B+R umożliwi prowadzenie na bieżąco wielokrotnych prób fabrycznych, zarówno poszczególnych komponentów i materiałów, jak i prototypów produktów. Zwiększy i przyspieszy to ilość generowanych nowych rozwiązań i pozwoli na wdrożenie najlepszych i nich. Dział B+R i personel badawczy pozwoli na komfortowe prowadzenie badań i rozwój produktów.

www.mapadotacji.gov.pl

Dotacje na innowacje.  Inwestujemy w waszą przyszłość.

Tytuł projektu: Stworzenie systemu do automatyzacji procesów biznesowych łączących Wnioskodawcę z Partnerami objętymi projektem


Firma PHENIX Sp. z o. o. informuje o realizacji projektu w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 1.8 pt. „Dostosowanie przedsiębiorstwa PHENIX Sp. z o.o. do normatyw BAT poprzez zakup innowacyjnej maszyny wykorzystującej technologię przetwarzania tworzyw polimerycznych mającej na celu ograniczenie ilości odpadów poprodukcyjnych”


Nazwa Projektu:    Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uczestnictwo w imprezach wystawienniczo- targowych oraz misjach gospodarczych. 


Nazwa Projektu:  Dostosowanie przedsiębiorstwa PHENIX Sp. z o.o.  do normatyw BAT poprzez zakup innowacyjnej maszyny wykorzystującej technologię przetwarzania tworzyw  polimerycznych mającej na celu ograniczenie ilości odpadów produkcyjnych.